ترجمه Superaddition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيش‌ از حد لزوم‌ اضافه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سربار كردن‌ , در فارسی : باز افزايش‌.

Superaddition به چه معناست و Superaddition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superaddition

بيش‌ از حد لزوم‌ اضافه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيش‌ از حد لزوم‌ اضافه‌ كردن‌, ترجمه بيش‌ از حد لزوم‌ اضافه‌ كردن‌, کلمات شبیه بيش‌ از حد لزوم‌ اضافه‌ كردن‌ , سربار كردن‌ به لاتین , باز افزايش‌. به لاتین
دانلود فایل ها