ترجمه Superconductor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابرهادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فوق‌ هادي‌.

Superconductor به چه معناست و Superconductor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superconductor

ابرهادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ابرهادي‌, ترجمه ابرهادي‌, کلمات شبیه ابرهادي‌ , فوق‌ هادي‌. به لاتین
دانلود فایل ها