ترجمه Superempirical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منزه‌ , در فارسی : خارج‌ از جهان‌ مادي‌.

Superempirical به چه معناست و Superempirical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superempirical

برتر به خارجی , ریشه انگلیسی برتر, ترجمه برتر, کلمات شبیه برتر , منزه‌ به لاتین , خارج‌ از جهان‌ مادي‌. به لاتین
دانلود فایل ها