ترجمه Superficial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سط‌حي‌ , در فارسی : سرسري‌ , به فارسی : ظ‌اهري‌.

Superficial به چه معناست و Superficial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superficial

صوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صوري‌, ترجمه صوري‌, کلمات شبیه صوري‌ , سط‌حي‌ به لاتین , سرسري‌ به لاتین , ظ‌اهري‌. خارجی
دانلود فایل ها