ترجمه Superheat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زياده‌ از حد گرم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دو اتشه‌ كردن‌ , در فارسی : بسيار گرم‌.

Superheat به چه معناست و Superheat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superheat

زياده‌ از حد گرم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زياده‌ از حد گرم‌ كردن‌, ترجمه زياده‌ از حد گرم‌ كردن‌, کلمات شبیه زياده‌ از حد گرم‌ كردن‌ , دو اتشه‌ كردن‌ به لاتین , بسيار گرم‌. به لاتین
دانلود فایل ها