ترجمه Superintendence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرپرستي‌. می باشد

Superintendence به چه معناست و Superintendence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superintendence

سرپرستي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرپرستي‌., ترجمه سرپرستي‌., کلمات شبیه سرپرستي‌.
دانلود فایل ها