ترجمه Superscription در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشاني‌ روي‌ نامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌هرنويسي‌.

Superscription به چه معناست و Superscription یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superscription

نشاني‌ روي‌ نامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نشاني‌ روي‌ نامه‌, ترجمه نشاني‌ روي‌ نامه‌, کلمات شبیه نشاني‌ روي‌ نامه‌ , ظ‌هرنويسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها