ترجمه Supersedure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعويق‌ اندازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاخير , در فارسی : تعويق‌.

Supersedure به چه معناست و Supersedure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supersedure

تعويق‌ اندازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعويق‌ اندازي‌, ترجمه تعويق‌ اندازي‌, کلمات شبیه تعويق‌ اندازي‌ , تاخير به لاتین , تعويق‌. به لاتین
دانلود فایل ها