ترجمه Supersensitive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فوق‌ العاده‌ حساس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حساس‌ شده‌ , در فارسی : حساس‌.

Supersensitive به چه معناست و Supersensitive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supersensitive

فوق‌ العاده‌ حساس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فوق‌ العاده‌ حساس‌, ترجمه فوق‌ العاده‌ حساس‌, کلمات شبیه فوق‌ العاده‌ حساس‌ , حساس‌ شده‌ به لاتین , حساس‌. به لاتین
دانلود فایل ها