ترجمه Supersubtle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فوق‌ العاده‌ ظ‌ريف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسيار ناقلا , در فارسی : زرنگ‌.

Supersubtle به چه معناست و Supersubtle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supersubtle

فوق‌ العاده‌ ظ‌ريف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فوق‌ العاده‌ ظ‌ريف‌, ترجمه فوق‌ العاده‌ ظ‌ريف‌, کلمات شبیه فوق‌ العاده‌ ظ‌ريف‌ , بسيار ناقلا به لاتین , زرنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها