ترجمه Supervene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناگهان‌ رخ‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتفاقا امدن‌ , در فارسی : سرزده‌ وارد شدن‌

Supervene به چه معناست و Supervene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supervene

ناگهان‌ رخ‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناگهان‌ رخ‌ دادن‌, ترجمه ناگهان‌ رخ‌ دادن‌, کلمات شبیه ناگهان‌ رخ‌ دادن‌ , اتفاقا امدن‌ به لاتین , سرزده‌ وارد شدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها