ترجمه Supervise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ارت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برنگري‌ كردن‌ , در فارسی : رسيدگي‌ كردن‌.

Supervise به چه معناست و Supervise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supervise

نظ‌ارت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ارت‌ كردن‌, ترجمه نظ‌ارت‌ كردن‌, کلمات شبیه نظ‌ارت‌ كردن‌ , برنگري‌ كردن‌ به لاتین , رسيدگي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها