ترجمه Supervisory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ نظ‌ارت‌ وسرپرستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ برنگري‌.

Supervisory به چه معناست و Supervisory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supervisory

وابسته‌ به‌ نظ‌ارت‌ وسرپرستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ نظ‌ارت‌ وسرپرستي‌, ترجمه وابسته‌ به‌ نظ‌ارت‌ وسرپرستي‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ نظ‌ارت‌ وسرپرستي‌ , وابسته‌ به‌ برنگري‌. به لاتین
دانلود فایل ها