ترجمه Supervisory Program در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ ناظ‌ر. می باشد

Supervisory Program به چه معناست و Supervisory Program یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supervisory Program

برنامه‌ ناظ‌ر. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ ناظ‌ر., ترجمه برنامه‌ ناظ‌ر., کلمات شبیه برنامه‌ ناظ‌ر.
دانلود فایل ها