ترجمه Supervisory Routine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روال‌ ناظ‌ر. می باشد

Supervisory Routine به چه معناست و Supervisory Routine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supervisory Routine

روال‌ ناظ‌ر. به خارجی , ریشه انگلیسی روال‌ ناظ‌ر., ترجمه روال‌ ناظ‌ر., کلمات شبیه روال‌ ناظ‌ر.
دانلود فایل ها