ترجمه Supination در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرار دادن‌ كف‌ دست‌ رو به‌ بالا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاق‌ باز خوابي‌ , در فارسی : برپشت‌

Supination به چه معناست و Supination یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supination

قرار دادن‌ كف‌ دست‌ رو به‌ بالا به خارجی , ریشه انگلیسی قرار دادن‌ كف‌ دست‌ رو به‌ بالا, ترجمه قرار دادن‌ كف‌ دست‌ رو به‌ بالا, کلمات شبیه قرار دادن‌ كف‌ دست‌ رو به‌ بالا , تاق‌ باز خوابي‌ به لاتین , برپشت‌ به لاتین
دانلود فایل ها