ترجمه Supine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برپشت‌ خوابيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاق‌ باز , در فارسی : بيحال‌ , به فارسی : سست‌.

Supine به چه معناست و Supine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supine

برپشت‌ خوابيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برپشت‌ خوابيدن‌, ترجمه برپشت‌ خوابيدن‌, کلمات شبیه برپشت‌ خوابيدن‌ , تاق‌ باز به لاتین , بيحال‌ به لاتین , سست‌. خارجی
دانلود فایل ها