ترجمه Supplanter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريشه‌ كن‌ كننده‌. می باشد

Supplanter به چه معناست و Supplanter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supplanter

ريشه‌ كن‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ريشه‌ كن‌ كننده‌., ترجمه ريشه‌ كن‌ كننده‌., کلمات شبیه ريشه‌ كن‌ كننده‌.
دانلود فایل ها