ترجمه Supple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرم‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راضي‌ شدن‌ , در فارسی : انعط‌اف‌ پذير.

Supple به چه معناست و Supple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supple

نرم‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نرم‌ شدن‌, ترجمه نرم‌ شدن‌, کلمات شبیه نرم‌ شدن‌ , راضي‌ شدن‌ به لاتین , انعط‌اف‌ پذير. به لاتین
دانلود فایل ها