ترجمه Supplement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متمم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مكمل‌ , در فارسی : ضميمه‌ , به فارسی : الحاق‌ , سایر ترجمه ها : زاويه‌ مكمل‌ تكميل‌ كردن‌

Supplement به چه معناست و Supplement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supplement

متمم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متمم‌, ترجمه متمم‌, کلمات شبیه متمم‌ , مكمل‌ به لاتین , ضميمه‌ به لاتین , الحاق‌ خارجی , زاويه‌ مكمل‌ در زبان , تكميل‌ كردن‌انگلیسی
دانلود فایل ها