ترجمه Supplementary Maintenance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگهداشت‌ تكميلي‌. می باشد

Supplementary Maintenance به چه معناست و Supplementary Maintenance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supplementary Maintenance

نگهداشت‌ تكميلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نگهداشت‌ تكميلي‌., ترجمه نگهداشت‌ تكميلي‌., کلمات شبیه نگهداشت‌ تكميلي‌.
دانلود فایل ها