ترجمه Supplicate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درخواست‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : التماس‌ كردن‌ , در فارسی : استدعا كردن‌.

Supplicate به چه معناست و Supplicate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supplicate

درخواست‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درخواست‌ كردن‌, ترجمه درخواست‌ كردن‌, کلمات شبیه درخواست‌ كردن‌ , التماس‌ كردن‌ به لاتین , استدعا كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها