ترجمه Support در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشتيباني‌ كردن‌. می باشد

Support به چه معناست و Support یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Support

پشتيباني‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پشتيباني‌ كردن‌., ترجمه پشتيباني‌ كردن‌., کلمات شبیه پشتيباني‌ كردن‌.
دانلود فایل ها