ترجمه Support در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشتيباني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكيه‌گاه‌ , در فارسی : حمايت‌ كردن‌ , به فارسی : تاييد كردن‌.

Support به چه معناست و Support یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Support

پشتيباني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پشتيباني‌, ترجمه پشتيباني‌, کلمات شبیه پشتيباني‌ , تكيه‌گاه‌ به لاتین , حمايت‌ كردن‌ به لاتین , تاييد كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها