ترجمه Support Program در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ پشتيباني‌. می باشد

Support Program به چه معناست و Support Program یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Support Program

برنامه‌ پشتيباني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ پشتيباني‌., ترجمه برنامه‌ پشتيباني‌., کلمات شبیه برنامه‌ پشتيباني‌.
دانلود فایل ها