ترجمه Suppository در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) شياف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاف‌ , در فارسی : شياف‌ ط‌بي‌ , به فارسی : دواي‌ مقعدي‌.

Suppository به چه معناست و Suppository یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suppository

(ط‌ب‌) شياف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) شياف‌, ترجمه (ط‌ب‌) شياف‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) شياف‌ , شاف‌ به لاتین , شياف‌ ط‌بي‌ به لاتین , دواي‌ مقعدي‌. خارجی
دانلود فایل ها