ترجمه Suppression در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلوگيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توقيف‌ , در فارسی : موقوف‌ سازي‌ , به فارسی : فرونشاني‌.

Suppression به چه معناست و Suppression یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suppression

جلوگيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جلوگيري‌, ترجمه جلوگيري‌, کلمات شبیه جلوگيري‌ , توقيف‌ به لاتین , موقوف‌ سازي‌ به لاتین , فرونشاني‌. خارجی
دانلود فایل ها