ترجمه Surcease در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استراحت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازايستادن‌.

Surcease به چه معناست و Surcease یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surcease

استراحت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استراحت‌, ترجمه استراحت‌, کلمات شبیه استراحت‌ , بازايستادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها