ترجمه Surety Bond در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضمانتنامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تضمين‌ نامه‌.

Surety Bond به چه معناست و Surety Bond یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surety Bond

ضمانتنامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضمانتنامه‌, ترجمه ضمانتنامه‌, کلمات شبیه ضمانتنامه‌ , تضمين‌ نامه‌. به لاتین
دانلود فایل ها