ترجمه Surf در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيزاب‌ درياكنار. می باشد

Surf به چه معناست و Surf یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surf

خيزاب‌ درياكنار. به خارجی , ریشه انگلیسی خيزاب‌ درياكنار., ترجمه خيزاب‌ درياكنار., کلمات شبیه خيزاب‌ درياكنار.
دانلود فایل ها