ترجمه Surface در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رويه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سط‌ح‌ , در فارسی : ظ‌اهر , به فارسی : بيرون‌ , سایر ترجمه ها : نما ظ‌اهري‌ , سط‌حي‌ , جلادادن‌

Surface به چه معناست و Surface یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surface

رويه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رويه‌, ترجمه رويه‌, کلمات شبیه رويه‌ , سط‌ح‌ به لاتین , ظ‌اهر به لاتین , بيرون‌ خارجی , نما در زبان , ظ‌اهري‌انگلیسی , سط‌حي‌ , جلادادن‌
دانلود فایل ها