ترجمه Surge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برق‌ موجي‌ از هوا , در فارسی : تشكيل‌ موج‌ دادن‌ , به فارسی : موجدار

Surge به چه معناست و Surge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surge

عادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عادي‌, ترجمه عادي‌, کلمات شبیه عادي‌ , برق‌ موجي‌ از هوا به لاتین , تشكيل‌ موج‌ دادن‌ به لاتین , موجدار خارجی
دانلود فایل ها