ترجمه Surgeon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جراح‌. می باشد

Surgeon به چه معناست و Surgeon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surgeon

جراح‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جراح‌., ترجمه جراح‌., کلمات شبیه جراح‌.
دانلود فایل ها