ترجمه Surgery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جراحي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتاق‌ جراحي‌ , در فارسی : عمل‌ جراحي‌ , به فارسی : تشريح‌.

Surgery به چه معناست و Surgery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surgery

جراحي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جراحي‌, ترجمه جراحي‌, کلمات شبیه جراحي‌ , اتاق‌ جراحي‌ به لاتین , عمل‌ جراحي‌ به لاتین , تشريح‌. خارجی
دانلود فایل ها