ترجمه Surmount در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميان‌برداشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فائق‌ امدن‌.

Surmount به چه معناست و Surmount یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surmount

ميان‌برداشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميان‌برداشتن‌, ترجمه ميان‌برداشتن‌, کلمات شبیه ميان‌برداشتن‌ , فائق‌ امدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها