ترجمه Surmountable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برط‌رف‌ كردني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بالا قرار گرفتني‌ , در فارسی : فائق‌ شدني‌.

Surmountable به چه معناست و Surmountable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surmountable

برط‌رف‌ كردني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برط‌رف‌ كردني‌, ترجمه برط‌رف‌ كردني‌, کلمات شبیه برط‌رف‌ كردني‌ , بالا قرار گرفتني‌ به لاتین , فائق‌ شدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها