ترجمه Surrealism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ نگارش‌ خيالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوررئاليسم‌ , در فارسی : فراواقعيت‌ گرايي‌.

Surrealism به چه معناست و Surrealism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surrealism

سبك‌ نگارش‌ خيالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌ نگارش‌ خيالي‌, ترجمه سبك‌ نگارش‌ خيالي‌, کلمات شبیه سبك‌ نگارش‌ خيالي‌ , سوررئاليسم‌ به لاتین , فراواقعيت‌ گرايي‌. به لاتین




دانلود فایل ها