ترجمه Surrogate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وكيل‌ شدن‌.

Surrogate به چه معناست و Surrogate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surrogate

مقام‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌ شدن‌, ترجمه مقام‌ شدن‌, کلمات شبیه مقام‌ شدن‌ , وكيل‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها