ترجمه Surroyal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انشعاب‌ شاخ‌ گوزن‌ چهار ساله‌. می باشد

Surroyal به چه معناست و Surroyal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surroyal

انشعاب‌ شاخ‌ گوزن‌ چهار ساله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انشعاب‌ شاخ‌ گوزن‌ چهار ساله‌., ترجمه انشعاب‌ شاخ‌ گوزن‌ چهار ساله‌., کلمات شبیه انشعاب‌ شاخ‌ گوزن‌ چهار ساله‌.
دانلود فایل ها