ترجمه Susceptivity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساسيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استعداد.

Susceptivity به چه معناست و Susceptivity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Susceptivity

حساسيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حساسيت‌, ترجمه حساسيت‌, کلمات شبیه حساسيت‌ , استعداد. به لاتین
دانلود فایل ها