ترجمه Suspend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيكار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معوق‌ گذاردن‌.

Suspend به چه معناست و Suspend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suspend

بيكار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيكار كردن‌, ترجمه بيكار كردن‌, کلمات شبیه بيكار كردن‌ , معوق‌ گذاردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها