ترجمه Sutra در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در دين‌ براهما) حكم‌ شرعي‌. می باشد

Sutra به چه معناست و Sutra یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sutra

(در دين‌ براهما) حكم‌ شرعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در دين‌ براهما) حكم‌ شرعي‌., ترجمه (در دين‌ براهما) حكم‌ شرعي‌., کلمات شبیه (در دين‌ براهما) حكم‌ شرعي‌.
دانلود فایل ها