ترجمه Swaddling Clothes در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ قنداقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قنداق‌.

Swaddling Clothes به چه معناست و Swaddling Clothes یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swaddling Clothes

پارچه‌ قنداقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ قنداقي‌, ترجمه پارچه‌ قنداقي‌, کلمات شبیه پارچه‌ قنداقي‌ , قنداق‌. به لاتین
دانلود فایل ها