ترجمه، معنی و ریشه کلمه Swagger Stick به فارسی

ترجمه Swagger Stick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوب‌ دستي‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باتون‌.

Swagger Stick به چه معناست و Swagger Stick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swagger Stick

چوب‌ دستي‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوب‌ دستي‌ كوچك‌, ترجمه چوب‌ دستي‌ كوچك‌, کلمات شبیه چوب‌ دستي‌ كوچك‌ , باتون‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: