ترجمه Swamper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسيكه‌ الوار را جمع‌ اوري‌ميكند. می باشد

Swamper به چه معناست و Swamper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swamper

كسيكه‌ الوار را جمع‌ اوري‌ميكند. به خارجی , ریشه انگلیسی كسيكه‌ الوار را جمع‌ اوري‌ميكند., ترجمه كسيكه‌ الوار را جمع‌ اوري‌ميكند., کلمات شبیه كسيكه‌ الوار را جمع‌ اوري‌ميكند.
دانلود فایل ها