ترجمه Swamper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جانور يا چيزي‌ كه‌ در مرداب‌ فرو رود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساكن‌ مرداب‌

Swamper به چه معناست و Swamper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swamper

جانور يا چيزي‌ كه‌ در مرداب‌ فرو رود به خارجی , ریشه انگلیسی جانور يا چيزي‌ كه‌ در مرداب‌ فرو رود, ترجمه جانور يا چيزي‌ كه‌ در مرداب‌ فرو رود, کلمات شبیه جانور يا چيزي‌ كه‌ در مرداب‌ فرو رود , ساكن‌ مرداب‌ به لاتین
دانلود فایل ها