ترجمه Swanherd در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قوچران‌. می باشد

Swanherd به چه معناست و Swanherd یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swanherd

قوچران‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قوچران‌., ترجمه قوچران‌., کلمات شبیه قوچران‌.
دانلود فایل ها