ترجمه Sward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چمن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرغزار , در فارسی : سط‌ح‌ چمنزار , به فارسی : تبديل‌ به‌ مرغزار كردن‌.

Sward به چه معناست و Sward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sward

چمن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چمن‌, ترجمه چمن‌, کلمات شبیه چمن‌ , مرغزار به لاتین , سط‌ح‌ چمنزار به لاتین , تبديل‌ به‌ مرغزار كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها