ترجمه Swarm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هجوم‌ اوردن‌.

Swarm به چه معناست و Swarm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swarm

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , هجوم‌ اوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها