ترجمه Sway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ و بعقيده‌اي‌. می باشد

Sway به چه معناست و Sway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sway

كردن‌ و بعقيده‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌ و بعقيده‌اي‌., ترجمه كردن‌ و بعقيده‌اي‌., کلمات شبیه كردن‌ و بعقيده‌اي‌.
دانلود فایل ها